Langaardsløkken


For den som ikke er helt lommekjent, ligger Langaardsløkken på skrå over gaten for Briskeby brannstasjon i Industrigata – i nærområdet går den også under navnet: Youngs hage. Løkken finnes markert på kart så langt tilbake som 1777, hvor den var en del av Bymarken, utskilt fra Frogner hovedgård, og het Rolighet. Mads Langaard, han som grunnla Frydenlunds bryggeri, kjøpte løkken i 1874, og fra da av fikk den navnet: Langaardsløkken. Det var sønnen, Christian Langaard, som fikk bygd praktvillaen i nyrenessansestil i 1896. Den 29 meter lange bygningen i nedre del av hagen, ble faktisk spesialtegnet for å romme en kjeglebane, som forøvrig er bevart og fullt operativ den dag i dag. Den nordlige delen av løkkehagen er en 1700-tallshage i renessansestil, så og si intakt, med terrassehage, dam og et lite lysthus. Langaardsløkken er i dag en offentlig park som alle kan benytte.

Langaardsløkken og familien Young

En gang et snobbespill

Kjeglespillet kom til Norden i middelalderen med munker. På 1700- og 1800-tallet ble det en svært populær selskapslek, hovedsakelig i overklassen, som på slutten av 1800-tallet ofte bygde sine egne innebygde kjeglebane. Og det er en slik bane som ligger nederst på eiendommen til Langaardsløkken. Kjeglebanen er den siste bevarte i Oslo-området, og er i fullt operativ stand. Banen kan leies av Oslo kommune gjennom Eventum.

Les mer om leie av kjeglebanen her

Foreningen Langaardsløkken arbeider for at Langaardsløkken eiendom med have og kjeglebane, eid av Oslo kommune, skal bli et samlet attraktivt kulturmiljø for ulike brukergrupper i Frogner bydel og bidra til et samlet, åpent miljø i bydelen.

Last ned vedtektene her