Kirkeristen


spisegjester

Basarhallene bak Domkirken, bedre kjent som Kirkeristen, er med sine harmoniske bueganger i røff, upusset murstein fra midten av 1800-taller, et helt spesielt byggverk i bybildet. Opprinnelig var dette byens kjøttmarked med små slakterboder langs de overbygde arkadene. Etter hvert ble det også bygd en brannvakt på området. På begynnelsen av 1900-tallet ønsket kommunen å rive Basarhallene til fordel for et nybygg. Dette utløste en av de første heftige bevaringsdebattene i byen. Rivningssaken ble satt på; vent, og i mellomtiden forfalt de gamle teglsteinsbygningene. I 1927 fredet riksantikvar Harry Fett bygningene, til stor misnøye for byens politikere. Først i 1960 startet restaureringsarbeidet, som pågikk i flere år. I dag huser Basarhallene, eller Kirkeristen, kunsthandverkere, kunstnere, restauranter, kaféer og småforretninger – en virkelig oase som du finner bak Domkirken på Stortorget – et lite pustehull midt i byen.